Om

Vad är Föreningen Upplands Lin?skanna0007

Föreningen bildades 1984 och hette då Nordupplands Linodlarförening. 1988 bytte föreningen namn till Upplands Lin. Syftet med föreningen är att sprida kunskap om linodling och linberedning.

Vi är idag cirka 70 medlemmar. Medlemsavgiften är 150 kr/år och betalas in på pg 486 64 97-3. Vid frågor går det bra att kontakta ordförande Agneta Borell:
0702-647369, borell.u-a@outlook.com

Föreningen har en linberedningslokal inrymd i en tidigare mangelbod vid Viksta Traktormuseum. Lokalen har en eldriven linbråka och skäkt samt traditionella häcklor. Den som är intresserad får gärna hyra lokalen till självkostnadspris. Kontakta oss om du vill veta mer! Klicka här för länk till karta!

Föreningen har i ett särskilt projekt gett ut en bok om de sju unika bårtäcken som designats och vävts i damast-teknik av Barbro Eriksson i Björklinge. Boken Att skapa en vävnad finns att köpa från föreningen till självkostnadspris 250 kr.